loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Užitečné informace>Příspěvky občanům
Rekreační areál
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Příspěvky občanům

Zastupitelstvo MČ Praha-Březiněves se snaží dlouhodobě podporovat své nejmladší a nejstarší obyvatele, a to prostřednictvím různých benefitů a příspěvků.

Ozdravné pobyty dětí - kritéria stanovená MČ Praha-Březiněves pro výplatu příspěvku

1. Příspěvek může být vyplacen rodičům dítěte nebo jeho zákonným zástupcům. Podmínkou je trvalý pobyt dítěte v MČ Praha-Březiněves. Možnost čerpat příspěvek se vztahuje:

a) na všechny děti do 15 let věku,

b) na děti ve věku 16 let, pokud v daném kalendářním roce plní nebo plnily povinnou školní docházku. 

2. Příspěvek může být poskytnut pouze na pobyty prokazatelně organizované školami, sdruženími a organizacemi, tzn. na školy v přírodě, ozdravné pobyty, letní tábory, lyžařské tábory, tábory se zaměřením např. jazykovým, sportovním, či na jiné podobné pobyty. Příspěvek je možné čerpat i vícekrát v daném kalendářním roce, maximálně však do celkové výše 3000,- Kč na jedno dítě. 

3. Příspěvek bude vyplacen na základě originálu žádosti (viz. příloha), která musí být potvrzena institucí organizující pobyt. Žádost bude opatřena razítkem, podpisem, datem a uvedením termínu a doby pobytu, výší požadované částky a číslem bankovního účtu, na který má být příspěvek vyplacen.

4. Příspěvek bude po doložení řádně potvrzené žádosti uhrazen bankovním převodem na uvedený účet žadatele, ve výjimečných případech je možné příspěvek vyplatit v hotovosti na sekretariátu MČ Praha-Březiněves.

5. Pokud bude na dítě s trvalým bydlištěm v MČ Praha-Březiněves čerpán příspěvek na školu v přírodě, ozdravný pobyt, letní tábor, lyžařský tábor, tábor se zaměřením např. jazykovým, sportovním, či na jiný podobný pobyt, nelze na stejné dítě v daném kalendářním roce zároveň čerpat příspěvek na letní ozdravný pobyt organizovaný MČ Praha-Březiněves.  

Vánoční výpomoc seniorům 

Na vánoční finanční výpomoc 1000,- Kč mají nárok všichni senioři ve věku 70 a více let, pokud jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Praha-Březiněves. 

Podrobnější informace o příspěvcích lze získat od členek sociální komise.

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Slavnostní otevření Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves
21. 09. 2021 - 15:00 - 19:00
Nábor zumby
22. 09. 2021 - 17:00
Začíná zdravotně -rehabilitační cvičení pro seniory
23. 09. 2021
Rybářské závody
25. 09. 2021 - 8:30
Přistavení velkoobjemových kontejnerů v Březiněvsi spol. Pražské služby, a.s., hrazených MHMP
25. 09. 2021 - 12:00 - 16:00 hod.
Více >>