loading
Zapnout grafiku
Úterý 30. 05. 2023, svátek má Ferdinand
   

Příspěvky občanům

Zastupitelstvo MČ Praha-Březiněves se snaží dlouhodobě podporovat své nejmladší a nejstarší obyvatele, a to prostřednictvím různých benefitů a příspěvků.

Ozdravné pobyty dětí - kritéria stanovená MČ Praha-Březiněves pro výplatu příspěvku

 

  1. Příspěvek může být vyplacen rodičům dítěte nebo jeho zákonným zástupcům. Podmínkou je trvalý pobyt dítěte v MČ Praha-Březiněves. Možnost čerpat příspěvek se vztahuje:
  • na všechny děti do 15 let věku,
  • na děti ve věku 16 let, pokud v roce 2023 plní nebo plnily povinnou školní docházku.
  1. Příspěvek může být poskytnut na
  • Pobyty prokazatelně organizované školami, sdruženími a organizacemi, tzn. na školy v přírodě, ozdravné pobyty, letní tábory, lyžařské tábory, tábory se zaměřením např. jazykovým, sportovním, či na jiné podobné pobyty;
  • celoroční sportovní zájmovou činnost prokazatelně organizovanou školami, sdruženími a organizacemi.
  1. Příspěvek je možné čerpat i vícekrát v daném kalendářním roce, maximálně však do celkové výše 5.000,- Kč na jedno dítě.
  2. Příspěvek bude vyplacen na základě originálu žádosti, která musí být potvrzena institucí organizující pobyt. Žádost bude opatřena razítkem, podpisem, datem a uvedením termínu a doby pobytu, výší požadované částky a číslem bankovního účtu, na který má být příspěvek vyplacen.
  3. Příspěvek bude po doložení řádně potvrzené žádosti uhrazen bankovním převodem na uvedený účet žadatele, ve výjimečných případech je možné příspěvek vyplatit v hotovosti na sekretariátu MČ Praha-Březiněves.

 Formulář žádosti je připraven ke stažení zde.

Příspěvky pro seniory

 

Kritéria MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvků seniorům v roce 2023, v následujícím znění:

Příspěvek či výpomoc může čerpat osoba po dovršení 65 let v daném roce, s trvalým pobytem v MČ Praha – Březiněves.

       1.  Příspěvek na pedikúru seniorům. Jedná se o příspěvek ve výši 50,-Kč. Příspěvek na pedikúru může využít každý senior max. 1 měsíčně.

       2. Podmínky pro rehabilitační a regenerační cvičení seniorů ve fitness centru Fitpuls Březiněves:

           - Cvičení pro seniory probíhá 1x týdně s fyzioterapeutkou.

            - Senioři s TP v MČB si hradí 40,-Kč za jednotlivou lekci. Zbývající doplatek přispívá MČ. 

        3. Vánoční sociální výpomoc ve výši 1000,-Kč obdrží každý senior, po dovršení 70 let věku, v daném roce.  Možnost přidělit finanční prostředky až do výše 2000,-Kč v případě nečekané nouzové situace, apod., a to na základě posouzení a zdůvodnění sociální komise.

        4. Příspěvek ve formě dárkové poukázky ve výši 500,-Kč obdrží každý senior při dovršení jubilea 65, 70, 75, 80 let. Od 80 let věku řeší individuální  dar pro seniory sociální komise po dohodě s jubilantem.

 

03Červen
MOBILNÍ SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané, uvádíme termín pro sběr mobilních odpadů, který bude probíhat ve spolupráci s...
04Červen
MOBILNÍ SBĚR BIOODPADU
Vážení spoluobčané, uvádíme termín přistavení kontejneru pro odvoz bioopadu. Do bioodpadu patří:...
11Červen
DEN DĚTÍ
Zveme vás na netradiční dobrodružnou stezku Březiněvsí u příležitosti oslavy Dne dětí. Více...
16Červen
LETNÍ KINO TOP GUN MAVERICK
Zveme vás na sérii promítání letního kina v Březiněvsi. Začínáme filmem TOP GUN MAVERICK 16. 06....
17Červen
MOBILNÍ SBĚR BIOODPADU
Vážení spoluobčané, uvádíme termín přistavení kontejneru pro odvoz bioopadu. Do bioodpadu patří:...
24Červen
MOBILNÍ SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané, uvádíme termín pro sběr mobilních odpadů, který bude probíhat ve spolupráci s...
22Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ulici U Parku. V rámci mobilního sběru...
19Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ulici U Parku. V rámci mobilního sběru...
10Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ulici U Parku. V rámci mobilního sběru...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2