loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Úřad a samospráva>Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný název povinného subjektu

Městská část Praha-Březiněves, U Parku 140/3,182 00 Praha

2. Důvod a způsob založení

Městská část hl. m. Prahy, všeobecná činnost veřejné správy, založeno 1. 1. 1981

3. Organizační struktura

3.1 Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva MČ Praha-Březiněves:

 • Ing. David Albert
 • Ing. Jiří Haramul
 • Mgr. Zdenka Chaloupecká
 • Ing. Martin Javorník
 • Zdeněk Korint
 • Zdeňka Maděrová
 • Petr Petrášek
 • Mgr. Martin Převrátil
 • Ing. Jan Vocel
3.2 Úřad MČ Praha-Březiněves (organizační diagram)

 

3.3 Seznam organizací zřizovaných městskou částí

Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace
K Březince 459/3, Praha 8-Březiněves, 182 00
IČ: 725 48 223
e-mail: ms@brezineves.cz
web: skolka.brezineves.cz
telefon: +420 724 486 324, +420 266 316 316
zahájení činnosti: 1. 9. 2012
ředitelka školy: Mgr. Martina Štolcová

Sociální centrum Březiněves, příspěvková organizace
Na Hlavní 14/41, Praha 8-Březiněves, 182 00
IČ: 066 75 034
e-mail: info@cssbrezineves.cz
web: www.cssbrezineves.cz
telefon: +420 778 008 777
zahájení činnosti: 11. 12. 2017
ředitel sociálního centra: Ing. Jiří Haramul

Jednotka SDH (JPO III)
U Parku 140/4, Praha 8-Březiněves, 182 00
e-mail: info@hasicibrezineves.cz
web: http://www.hasicibrezineves.cz/
telefon (non-stop): +420 777 290 177
velitel JSDH: Petr Petrášek

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa

Městská část Praha-Březiněves, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8-Březiněves

4.2 Adresa úřadovny

Městská část Praha-Březiněves, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8-Březiněves

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost:

 • PO        13.00 – 18.00
 • ST        13.00 – 18.00

Podatelna:

 • PO        13.00 – 18.00
 • ÚT        08.00 – 12.00
 • ST        13.00 – 18.00
 • ČT        08.00 – 12.00
 • PÁ        08.00 – 12.00
4.4 Telefonní čísla

+420 283 910 263 - Úřad, referentky státní správy a samosprávy

+420 283 910 264 - Tajemnice úřadu

+420 283 911 645 - Účetní

4.5 Číslo faxu

+420 283 910 264

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.brezineves.cz

4.7 Adresa e-podatelny

info@brezineves.cz

4.8 Další elektronické adresy

kancelář: martina.vilimkova@brezineves.cz

účetní: michaela.koukolickova@brezineves.cz

datová schránka: atzaqa2

4.9 Kontakty na zaměstnance Úřadu MČ Praha-Březiněves
Martina Vilímková

tajemnice úřadu

martina.vilimkova@brezineves.cz, +420 283 910 264 

Lenka Ludvíková – Bortlová

referentka státní správy a samosprávy

lenka.ludvikova@brezineves.cz, +420 283 910 263 

Anna Koudelková

referentka státní správy a samosprávy

anna.koudelkova@brezineves.cz, +420 283 910 263 

Michaela Koukolíčková

účetní

michaela.koukolickova@brezineves.cz, +420 283 911 645

Zdeňka Maděrová

kronikářka

zdena.m@seznam.cz

5. Případné platby

číslo účtu 502057998/6000, PPF Banka a.s.

6. IČ

00240109

7. DIČ

CZ00240109

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet MČ

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podávat čtyřmi způsoby:

 • osobně v kanceláři Úřadu MČ Praha-Březiněves během úředních hodin (viz výše)
 • telefonicky během úředních hodin na telefonním čísle +420 283 910 263
 • zasláním e-mailem v běžné používaných formátech na adresu info@brezineves.cz
 • zasláním prostřednictvím datové schránky v běžně používaných formátech; identifikátor datové stránky: atzaqa2

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložil návrh, podnět či jiné dožádání lze na adrese Městská část Praha-Březiněves, Úřad městské části, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8-Březiněves, a to osobně v úředních hodinách na podatelně, poštou, elektronický na e-mailové adrese podatelny info@brezineves.cz nebo datovou schránkou s identifikátorem atzaqa2.

Více o možnostech podání a podporovaných formátech na stránce Podatelna.

11. Opravné prostředky

Kancelář Úřadu MČ Praha-Březiněves, případně elektronicky. Lhůtu upravuje zákon 106/99 Sb.

12. Formuláře

MČ Praha-Březiněves poskytuje na adrese úřadu v úředních dnech následující formuláře: 

 • Přihlášení k trvalému pobytu
 • Žádost o přidělení bytu
 • Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů pro poživatele důchodu
 • Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti - přihlášení psa
 • Zánik poplatkové povinnosti - odhlášení psa
 • Žádost o příspěvek a potvrzení organizátora
 • Ohlášení akce
 • Ohlášení užívání veřejného prostranství
 • Žádost o povolení kácení dřevin
 • Přihláška čtenáře knihovny
 • Přihláška do TJ Březiněves

Většina formulářů je k dispozici v elektronické podobě zde, další můžete získat na internetových stránkách www.form.cz

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Na webové stránce Potřebuji vyřídit... jsou k dispozici návody na řešení nejběžnějších životních situací:

 • Přihlášení k trvalému pobytu
 • Místní poplatek za rekreační pobyt
 • Přihlášení k poplatku za psa
 • Vidimace a legalizace
 • Vydání rybářského lístku

Další návody jsou dostupné na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • zákon 298/2008 Sb.
 • zákon 131/2000 Sb. o hl. městě Praze
 • zákon 106/1999 Sb.
 • zákon č. 61/2006 Sb. o přístupu k informacím

K nahlédnutí na podatelně MČ Praha-Březiněves a dále na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s ust. § 12 zákona  č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

MČ Prtaha-Březiněves nepožaduje úhradu nákladů za poskytnutí informací.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

K poskytování informací ÚMČ Praha-Březiněves nejsou potřeba žádné vzory licenčních smluv. 

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou MČ Praha-Březiněves poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

2020 Žádost o poskytnutí informace 12. 2. 2020 Žádost o poskytnutí informace 6. 2. 2020
2019 Žádost o poskytnutí informace 02.09.2019 Žádost o poskytnutí informace 19.08.2019 Žádost o poskytnutí informace 15.07.2019 Žádost o poskytnutí informace 5.3.2019 Žádost o poskytnutí informace 8.1.2019 Výroční zpráva za rok 2019
2018 Žádost o poskytnutí informace 3.12.2018 Žádost o poskytnutí informace 6.9.2018 Žádost o poskytnutí informace 11.06.2018 Žádost o poskytnutí informace 02.05.2018 Výroční zpráva za rok 2018
2017 Žádost o poskytnutí informace 27.11.2017 Žádost o poskytnutí informace 2.10.2017 Žádost o poskytnutí informace 21.8.2017 Žádost o poskytnutí informace 5.6.2017 Žádost o poskytnutí informace 17.3.2017 Žádost o poskytnutí informace 22.2.2017 Žádost o poskytnutí informace 5.2.2017 Výroční zpráva 2017
2016 Žádost o poskytnutí informace 3.10.2016 Žádost o poskytnutí informace 5.8.2016 ...Usnesení č. 3.8-14 ...Smlouva o příspěvku na občanskou vybavenost Výroční zpráva za rok 2016
2015 Žádost o poskytnutí informace 11.12.2015 Žádost o poskytnutí informace 9.12.2015 Žádost o poskytnutí informace 26. 3. 2015 Výroční zpráva 2015
2014 Výroční zpráva 2014
2013 Výroční zpráva 2013
2012 Výroční zpráva 2012
2011 Výroční zpráva 2011
2010 Výroční zpráva 2010
2009 Výroční zpráva 2009
2008 Výroční zpráva 2008

 

18. Informace o zpracování osobních údajů

Úřad měststké části provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

19. Rejstříky

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Traumata posvátných míst a jejich regenerace
15. 03. 2020 - 17:00 - 19:00
Noc s Andersenem
27. 03. 2020 - 17:00 - 20:00
Více >>