loading
Zapnout grafiku
Pondělí 24. 06. 2024, svátek má Jan
   
Rekreační areál  

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný název povinného subjektu

Městská část Praha-Březiněves

2. Důvod a způsob založení

Původně samostatná obec Březiněves byla roku 1974 připojena k Praze a stala se samostatnou městskou částí hl. m. Prahy. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy.
Úřad městské části Praha-Březiněves v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu ukládá Zastupitelstvo městské části Praha-Březiněves. Úřad městské části Praha-Březiněves v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu daném Statutem hlavního města Prahy, s výjimkou věcí, které patří do působnosti zvláštních orgánů. Úřad městské části Praha-Březiněves tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník Úřadu městské části Praha-Březiněves a zaměstnanci městské části zařazení do Úřadu městské části Praha-Březiněves.
Za podmínek stanovených zákonem o hl. m. Praze a Statutem nakládá Městské části Praha-Březiněves se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.

3. Organizační struktura

 
 3.1 Zastupitelstvo 
3.2 Starosta

 3.3 Tajemník

3.4 Organizace zřízené městskou částí

Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace
K Březince 459/3, Praha 8-Březiněves, 182 00
IČ: 725 48 223
e-mail: ms@brezineves.cz
web: skolka.brezineves.cz
telefon: +420 724 486 324, +420 266 316 316
zahájení činnosti: 1. 9. 2012
ředitelka školy: Mgr. Martina Štolcová

Centrum zdravotních a sociálních služeb, příspěvková organizace
Na Hlavní 14/41, Praha 8-Březiněves, 182 00
IČ: 066 75 034
e-mail: info@cssbrezineves.cz
web: www.cssbrezineves.cz
telefon: +420 778 008 777
zahájení činnosti: 11. 12. 2017
osoba pověřená řízením: Dagmar Špírková, DiS., MBA

3.5 Další orgány městské části

Jednotka SDH (JPO III)
U Parku 140/3, Praha 8-Březiněves, 182 00
e-mail: info@hasicibrezineves.cz
web: http://www.hasicibrezineves.cz/
telefon (non-stop): +420 777 290 177
velitel JSDH: Petr Petrášek

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8-Březiněves

4.2 Adresa úřadovny

Městská část Praha-Březiněves, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8-Březiněves

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost:

 • PO       13.00 – 18.00
 • ST        13.00 – 18.00

Podatelna:

 • PO       13.00 – 18.00
 • ÚT        08.00 – 12.00
 • ST        13.00 – 18.00
 • ČT        08.00 – 12.00
 • PÁ        08.00 – 12.00
4.4 Telefonní čísla

+420 283 910 263 - Úřad, referentky státní správy a samosprávy

+420 283 910 264 - Tajemnice úřadu

+420 283 911 645 - Účetní

4.5 Adresa internetové stránky

http://www.brezineves.cz

4.6 Čísla faxu

---

4.7 Adresa e-podatelny

info@brezineves.cz

4.8 Další elektronické adresy

datová schránka: atzaqa2

5. Platby

 Platby v hotovosti 

Pokladna Úřadu MČ Praha-Březiněves (v provozní době)

Platby bankovním převodem

číslo účtu 502057998/6000, PPF Banka a.s.

6. IČ

00240109

7. DIČ

CZ00240109

8. Dokumenty

 8.1. Seznamy hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet MČ

9. Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Kompletní postup k podání žádosti podle zákona číslo 106/1999 Sb. je ke stažení zde. (dokument MS Word)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložil návrh, podnět či jiné dožádání lze na adrese Městská část Praha-Březiněves, Úřad městské části, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8-Březiněves, a to osobně v úředních hodinách na podatelně, poštou, elektronický na e-mailové adrese podatelny info@brezineves.cz nebo datovou schránkou s identifikátorem atzaqa2.

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých ÚMČ Praha-Březiněves přijímá dokumenty v digitální (elektronické) podobě:

 • PDF (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 •  FO/ZFO (602XML Filler dokument)
 • TXT (prostý text)
 • RTF (Rich Text Format)
 • DOC/DOCX (MS Word Document)
 • XLS/XLSX (MS Excel Spreadsheet)
 • PPT/PPTX (MS PowerPoint Presentation)
 • JPG/JPEG/JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • PNG (Portable Network Graphics)
 • TIF/TIFF (Tagged Image File Format)
 • GIF (Graphics Interchange Format)

Přehled technických nosičů dat (médií), na kterých ÚMČ Praha-Březiněves přijímá dokumenty v digitální (elektronické) podobě:

 • CD
 • DVD
 • USB Flashdisk

11. Opravné prostředky

Kompletní postup k podání odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebo postup při podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podání naleznete zde (dokument MS Word).

12. Formuláře

MČ Praha-Březiněves poskytuje na adrese úřadu v úředních dnech následující formuláře:

 • Přihlášení k trvalému pobytu
 • Žádost o přidělení bytu
 • Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů pro poživatele důchodu
 • Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti - přihlášení psa
 • Zánik poplatkové povinnosti - odhlášení psa
 • Žádost o příspěvek a potvrzení organizátora
 • Ohlášení akce
 • Ohlášení užívání veřejného prostranství
 • Žádost o povolení kácení dřevin
 • Přihláška čtenáře knihovny
 • Přihláška do TJ Březiněves

Většina formulářů je k dispozici v elektronické podobě zde, další můžete získat na internetových stránkách www.form.cz

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Na webové stránce městské části Potřebuji vyřídit... jsou k dispozici návody na řešení nejběžnějších životních situací:

 • Přihlášení k trvalému pobytu
 • Místní poplatek za rekreační pobyt
 • Přihlášení k poplatku za psa
 • Vidimace a legalizace
 • Vydání rybářského lístku

Další návody k řešení životních situací jsou dostupné na stránkách MČ Praha 8 a na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy

Městská část nevydává obecně závazné vyhlášky.

15. Úhrady za poskytování informací

MČ Praha-Březiněves nepožaduje úhradu nákladů za poskytnutí informací.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

K poskytování informací ÚMČ Praha-Březiněves nejsou potřeba žádné vzory licenčních smluv. 

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou MČ Praha-Březiněves poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zprávy podle zákona č.106/1999 Sb.

 17. 1. Výroční zprávy a přehled povinně zveřejněných informací

2023 za rok 2023 Žádost o poskytnutí informace ze dne 22.11.2023 Žádost o poskytnutí informace ze dne 2.3.2023
2022 Výroční zpráva za rok 2022 Žádost o poskytnutí informace ze dne 16.12.2022 Žádost o poskytnutí informace ze dne 9.8.2022 Žádost o poskytnutí informace ze dne 19.04.2022
2021 Výroční zpráva za rok 2021 Žádost o poskytnutí informace ze dne 25.12.2021 Žádost o poskytnutí informace ze dne 26.11.2021 Žádost o poskytnutí informace ze dne 17.3.2021 Žádost o poskytnutí informace ze dne 1.3.2021 Žádost o poskytnutí informace ze dne 15.02.2021 Žádost o poskytnutí informace ze dne 11.2.2021

 

17.2 Rozsudky

Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl dosud žádný rozsudek vydán.

17.3 Výdaje na soudy

Městská část Praha - Březkiněves v této souvislosti žádné výdaje na soudy nemá.

18. Informace o zpracování osobních údajů

Úřad měststké části provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

19. Rejstříky

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2