loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Školy, volný čas>MŠ Březiněves
Rekreační areál
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

MŠ Březiněves

 

 

Základní informace o mateřské škole

Název školy Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace
identifikátor zařízení: 181 031 892
adresa: K Březince 459/3, Praha 8-Březiněves, 182 00
právní forma: příspěvková organizace 
IČO:   725 48 223 
e-mail:  ms@brezineves.cz
web:     skolka.brezineves.cz
telefon: +420 724 486 324, +420 266 316 316
zahájení činnosti: 1. 9. 2012
ředitelka školy: Mgr. Martina Štolcová
   
Zřizovatel Městská část Praha-Březiněves
adresa: U Parku 140, Praha 8-Březiněves, 182 00
právní forma:    městská část 
IČ:   00 240 109
e-mail: info@brezineves.cz
web:  www.brezineves.cz

 

Výstavba mateřské školy

Od nástupu nového milénia zažívá Březiněves dynamický nárůst bytové výstavby a počtu obyvatel, především mladých rodin, které se rozhodly přestěhovat do klidnějšího prostředí na okraji hlavního města. Logicky tak vzrostly i nároky na volná místa v mateřské škole. Po několika letech bylo zřejmé, že kapacita spádové mateřské školy v Praze-Ďáblicích dlouhodobě nebude stačit, proto se zastupitelstvo rozhodlo pro výstavbu vlastního předškolního zařízení. Po komplikovaných jednáních, zajištění finančních prostředků a vhodného pozemku, byla na podzim roku 2011 zahájena výstavba první části školky. Samotná stavba byla hotova již v prosinci téhož roku, čas do zahájení školního roku 2011/2012 byl věnován dokončovacím pracím, vnitřnímu vybavení a úpravám přilehlé zahrady s dětským hřištěm.

Městská část tak od září 2012 disponovala dvěma třídami MŠ s kapacitou 54 dětí, vzhledem k očekávanému demografickému vývoji Březiněvsi však ani to nestačilo. Na jaře 2015 se zastupitelstvu podařilo zajistit částku na celkové dokončení stavby. Náklady na vybudování druhé části, zahrnující tři třídy a vlastní kuchyň, činily přibližně 35 milionů korun, neinvestiční náklady dalších přibližně devět milionů. Většina částky byla pokryta z rozpočtu hlavního města, dokončení školky by ale nebylo možné bez dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytlo 15 milionů korun. Stavba byla zahájena v červenci 2015 a otevření další třídy a kuchyně se Březiněves dočkala v polovině března 2016. 

Dostavba zvýšila kapacitu mateřské školy na celkových 124 míst, což odpovídá očekávaným potřebám Březiněvsi v příštích cca 15 letech. Výrazným přínosem je vybudování vlastní kuchyně, čímž školka získala nejen nezávislost na externích dodavatelích stravy, ale v případě poptávky bude schopna vařit obědy například pro březiněveské seniory.

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Slavnostní otevření Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves
21. 09. 2021 - 15:00 - 19:00
Nábor zumby
22. 09. 2021 - 17:00
Začíná zdravotně -rehabilitační cvičení pro seniory
23. 09. 2021
Rybářské závody
25. 09. 2021 - 8:30
Přistavení velkoobjemových kontejnerů v Březiněvsi spol. Pražské služby, a.s., hrazených MHMP
25. 09. 2021 - 12:00 - 16:00 hod.
Více >>