loading
Zapnout grafiku
Čtvrtek 23. 05. 2024, svátek má Vladimír
   
Rekreační areál  

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný název povinného subjektu

Městská část Praha-Březiněves

2. Důvod a způsob založení

Původně samostatná obec Březiněves byla roku 1974 připojena k Praze a stala se samostatnou městskou částí hl. m. Prahy. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy.
Úřad městské části Praha-Březiněves v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu ukládá Zastupitelstvo městské části Praha-Březiněves. Úřad městské části Praha-Březiněves v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu daném Statutem hlavního města Prahy, s výjimkou věcí, které patří do působnosti zvláštních orgánů. Úřad městské části Praha-Březiněves tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník Úřadu městské části Praha-Březiněves a zaměstnanci městské části zařazení do Úřadu městské části Praha-Březiněves.
Za podmínek stanovených zákonem o hl. m. Praze a Statutem nakládá Městské části Praha-Březiněves se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.

3. Organizační struktura

 
 3.1 Zastupitelstvo 
3.2 Starosta

 3.3 Tajemník

3.4 Organizace zřízené městskou částí

Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace
K Březince 459/3, Praha 8-Březiněves, 182 00
IČ: 725 48 223
e-mail: ms@brezineves.cz
web: skolka.brezineves.cz
telefon: +420 724 486 324, +420 266 316 316
zahájení činnosti: 1. 9. 2012
ředitelka školy: Mgr. Martina Štolcová

Centrum zdravotních a sociálních služeb, příspěvková organizace
Na Hlavní 14/41, Praha 8-Březiněves, 182 00
IČ: 066 75 034
e-mail: info@cssbrezineves.cz
web: www.cssbrezineves.cz
telefon: +420 778 008 777
zahájení činnosti: 11. 12. 2017
osoba pověřená řízením: Dagmar Špírková, DiS., MBA

3.5 Další orgány městské části

Jednotka SDH (JPO III)
U Parku 140/3, Praha 8-Březiněves, 182 00
e-mail: info@hasicibrezineves.cz
web: http://www.hasicibrezineves.cz/
telefon (non-stop): +420 777 290 177
velitel JSDH: Petr Petrášek

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8-Březiněves

4.2 Adresa úřadovny

Městská část Praha-Březiněves, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8-Březiněves

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost:

 • PO       13.00 – 18.00
 • ST        13.00 – 18.00

Podatelna:

 • PO       13.00 – 18.00
 • ÚT        08.00 – 12.00
 • ST        13.00 – 18.00
 • ČT        08.00 – 12.00
 • PÁ        08.00 – 12.00
4.4 Telefonní čísla

+420 283 910 263 - Úřad, referentky státní správy a samosprávy

+420 283 910 264 - Tajemnice úřadu

+420 283 911 645 - Účetní

4.5 Adresa internetové stránky

http://www.brezineves.cz

4.6 Čísla faxu

---

4.7 Adresa e-podatelny

info@brezineves.cz

4.8 Další elektronické adresy

datová schránka: atzaqa2

5. Platby

 Platby v hotovosti 

Pokladna Úřadu MČ Praha-Březiněves (v provozní době)

Platby bankovním převodem

číslo účtu 502057998/6000, PPF Banka a.s.

6. IČ

00240109

7. DIČ

CZ00240109

8. Dokumenty

 8.1. Seznamy hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet MČ

9. Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Kompletní postup k podání žádosti podle zákona číslo 106/1999 Sb. je ke stažení zde. (dokument MS Word)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložil návrh, podnět či jiné dožádání lze na adrese Městská část Praha-Březiněves, Úřad městské části, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8-Březiněves, a to osobně v úředních hodinách na podatelně, poštou, elektronický na e-mailové adrese podatelny info@brezineves.cz nebo datovou schránkou s identifikátorem atzaqa2.

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých ÚMČ Praha-Březiněves přijímá dokumenty v digitální (elektronické) podobě:

 • PDF (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 •  FO/ZFO (602XML Filler dokument)
 • TXT (prostý text)
 • RTF (Rich Text Format)
 • DOC/DOCX (MS Word Document)
 • XLS/XLSX (MS Excel Spreadsheet)
 • PPT/PPTX (MS PowerPoint Presentation)
 • JPG/JPEG/JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • PNG (Portable Network Graphics)
 • TIF/TIFF (Tagged Image File Format)
 • GIF (Graphics Interchange Format)

Přehled technických nosičů dat (médií), na kterých ÚMČ Praha-Březiněves přijímá dokumenty v digitální (elektronické) podobě:

 • CD
 • DVD
 • USB Flashdisk

11. Opravné prostředky

Kompletní postup k podání odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebo postup při podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podání naleznete zde (dokument MS Word).

12. Formuláře

MČ Praha-Březiněves poskytuje na adrese úřadu v úředních dnech následující formuláře:

 • Přihlášení k trvalému pobytu
 • Žádost o přidělení bytu
 • Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů pro poživatele důchodu
 • Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti - přihlášení psa
 • Zánik poplatkové povinnosti - odhlášení psa
 • Žádost o příspěvek a potvrzení organizátora
 • Ohlášení akce
 • Ohlášení užívání veřejného prostranství
 • Žádost o povolení kácení dřevin
 • Přihláška čtenáře knihovny
 • Přihláška do TJ Březiněves

Většina formulářů je k dispozici v elektronické podobě zde, další můžete získat na internetových stránkách www.form.cz

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Na webové stránce městské části Potřebuji vyřídit... jsou k dispozici návody na řešení nejběžnějších životních situací:

 • Přihlášení k trvalému pobytu
 • Místní poplatek za rekreační pobyt
 • Přihlášení k poplatku za psa
 • Vidimace a legalizace
 • Vydání rybářského lístku

Další návody k řešení životních situací jsou dostupné na stránkách MČ Praha 8 a na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy

Městská část nevydává obecně závazné vyhlášky.

15. Úhrady za poskytování informací

MČ Praha-Březiněves nepožaduje úhradu nákladů za poskytnutí informací.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

K poskytování informací ÚMČ Praha-Březiněves nejsou potřeba žádné vzory licenčních smluv. 

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou MČ Praha-Březiněves poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zprávy podle zákona č.106/1999 Sb.

 17. 1. Výroční zprávy a přehled povinně zveřejněných informací

2023 za rok 2023 Žádost o poskytnutí informace ze dne 22.11.2023 Žádost o poskytnutí informace ze dne 2.3.2023
2022 Výroční zpráva za rok 2022 Žádost o poskytnutí informace ze dne 16.12.2022 Žádost o poskytnutí informace ze dne 9.8.2022 Žádost o poskytnutí informace ze dne 19.04.2022
2021 Výroční zpráva za rok 2021 Žádost o poskytnutí informace ze dne 25.12.2021 Žádost o poskytnutí informace ze dne 26.11.2021 Žádost o poskytnutí informace ze dne 17.3.2021 Žádost o poskytnutí informace ze dne 1.3.2021 Žádost o poskytnutí informace ze dne 15.02.2021 Žádost o poskytnutí informace ze dne 11.2.2021

 

17.2 Rozsudky

Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl dosud žádný rozsudek vydán.

17.3 Výdaje na soudy

Městská část Praha - Březkiněves v této souvislosti žádné výdaje na soudy nemá.

18. Informace o zpracování osobních údajů

Úřad měststké části provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

19. Rejstříky

 

23Květen
Ochranářem mořských želv aneb z Předboje a Březiněvsi až na Srí Lanku a do Indonésie
Hana Svobodová se spolu se dvěma místními organizacemi v Indonésii a s jednou na Srí Lance snaží...
25Květen
MOBILNÍ SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané, níže uvádíme termíny pro mobilní sběr objemných odpadů, který bude probíhat ve...
25Květen
SVOZ BIOODPADU
Vážení spoluobčané, stejně jako v loňském roce, tak i v roce letošním budou v naší městské části...
01Červen
SVOZ BIOODPADU
02Červen
DĚTSKÝ DEN - ČÍM BUDU AŽ VYROSTU
Milé děti, zveme vás na dětský den, který se bude konat v Březiněvsi dne 02. 06. 2024 od 13 do 18...
06Červen
Příběhy slavných - vyprávění spisovatelky PhDr. Marie Formáčkové
Srdečně Vás zveme na přednášku do knihovny Březiněves. Tentokrát si poslechneme vyprávění PhDr....
08Červen
MOBILNÍ SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané, níže uvádíme termíny pro mobilní sběr objemných odpadů, který bude probíhat ve...
15Červen
BŘEZINĚFEST
22Červen
MOBILNÍ SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané, níže uvádíme termíny pro mobilní sběr objemných odpadů, který bude probíhat ve...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2