oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program 1. ustavujícího zasedání ZMČ Praha - Březiněves

Číslo : 1
Datum : 8.11.2010

S V O L Á V Á M

ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

na den 15.11.2010

od 17 hod. do zasedací místnosti budovy MČ Praha - Březiněves

 

Navržený program:


1) Složení slibu a ověření mandátů.
2) Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
3) Schválení programu.
4) Volba starosty.
5) Volba zástupce starosty.
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru.
7) Zřízení sociální komise, komise kultury a školství, komise veřejného
pořádku, stavební komise, komise dopravy a životního prostředí - volba
předsedy a členů.
8) Návrh „Jednacího řádu zastupitelstva".
9) Diskuse.


Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves


Zapsala: Martina Vilímková, 8.11.2010