oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 14/2010

Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva
MČ Praha - Březiněves


Číslo: 14
Datum: 18.5.2010


ZMČ Praha - Březiněves    b e r e    n a    v ě d o m í    a    s c h v a l u j e:

 

Výzvu k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu - výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: „Výměna povrchu a vyrovnání převýšení fotbalového hřiště, oplocení." Zadavatelem je MČ Praha - Březiněves, osoba pověřená zadavatelskými činnostmi: AAA zakázky s.r.o., U Kamýku 284/11, Praha 4.

 


Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves

  

Zapsala: Martina Vilímková, dne 18.5.2010