oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program č. 7/2010

Program mimořádného zasedání zastupitelstva
MČ Praha - Březiněves

Číslo : 7  
Datum : 18.5.2010

S V O L Á V Á M

7. mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

na dnešní den 18.5.2010 „perrolam".

 


Program:


1/ Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu:
Výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - na veřejnou zakázku:
„Výměna povrchu a vyrovnání převýšení fotbalového hřiště
oplocení".


Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

 

Zapsala : Martina Vilímková