oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 11/2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

Číslo : 11
Datum : 29.04.2010

ZMČ Praha - Březiněves    b e r e    n a    v ě d o m í    a    s c h v a l u j e:


Dohodu o postoupení práv a povinností mezi spol. CENTRAL GROUP a.s. , se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4, CENTRAL GROUP technická infrastruktura, s.r.o., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4 a MČ Praha - Březiněves , U Parku 140, Praha 8 - Březiněves.


Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves  

Zapsala: Martina Vilímková