oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program č. 5/2010

Program zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves


Číslo : 5
Datum : 12.4.2010

S V O L Á V Á M

5. mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

na den 15. 4. 2010

od 18.00 hod. do kanceláře starosty

 

Program:

1/ Rekonstrukce dvora a části budovy Na Hlavní 2.
a/ Darovací smlouva se společností Rabat, Na Hlavní 18, Praha 8.
b/ Cenová nabídka fi. Zvolský na zámkovou dlažbu a odvodnění.
c/ Cenová nabídka spol. W-PLAST.cz, U Parkánu 13/15, Praha 8, na plastová

    okna.
d/ Cenová nabídka, fi. Miroslav Řezníček, Liptaň 94, na provedení fasády na
    budově Na Hlavní 2, Praha 8.
2/ Dotace na vstup do fitcentra pro občany s TP v Březiněvsi.
3/ Dovybavení fitcentra.
4/ Výstavba obytné zóny Březinka II - provizorní staveništní komunikace a přeložka 
    provizorní staveništní komunikace, Praha 8, Březiněves. Souhlas s dočasným
    vynětím ze ZPF.

  
Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

 

Zapsala : Martina Vilímková