oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (28.-29.5.2010)

Informace pro voliče, voličské průkazy.

 Informace pro voliče

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. února 2010 zveřejněném dne 8. února 2010 ve Sbírce zákonů č. 37/2010, částka 13 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a byly stanoveny na tyto dny:

pátek   28. května 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 29. května 2010 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Stálý seznam voličů
Voličský průkaz

Městská část Praha - Březiněves, vede stálý seznam voličů pro voliče, kteří mají trvalý pobyt na území Městské části Praha - Březiněves. Každý volič si může osobně po předložení občanského průkazu v úředních hodinách ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.


Ten volič, který v době voleb bude mimo své trvalé bydliště ( např. na chatě, na dovolené, na služební cestě, v lázních, apod. ) a nebude moci volit ve svém volebním okrsku určeným podle místa trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu /žádost ke stažení viz.níže/  a s tímto průkazem bude moci volit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo v zahraničí.

Vydávání voličského průkazu

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb ( 08.02.2010 ) , a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče*), doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb ( 21.05.2010 ) tomu, kdo vede stálý seznam voličů, nebo osobně do okamžiku uzavření ( 26.05.2010 do 16,00 hodin ) stálého seznamu voličů.
Městská část Praha 8 - Březiněves voličský průkaz nejdříve 15 dnů ( 13.05.2010 ) přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče*) žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle.

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je toto ověření osvobozeno od správního poplatku

Na základě shora uvedeného existují prakticky tyto možnosti ve třech obdobích:

1) Již od 08.02.2010 do 21.05.2010 lze podat písemným podáním žádost o vydání voličského průkazu a tento průkaz bude voliči zaslán na jím uvedenou adresu.

2) Již od 08.02.2010 do 12.05.2010 lze podat osobně žádost o vydání voličského průkazu, ale tento průkaz bude předán nebo zaslán až v období od 13.05.2010 do 26.05.2010.

3) Podat osobně žádost o vydání voličského průkazu až v období od 13.05.2010 do 16ti hodin dne 26.05.2010 a tento průkaz bude žadateli rovnou předán.

Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů a pro kontrolu stálého seznamu voličů:
Sekretariát MČ Praha - Březiněves, U Parku 140/3, Praha 8 - Březiněves, každé pondělí a čtvrtek od 13.00 do 18.00 hod.Přiložené dokumenty