oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 7/2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

Číslo : 7
Datum : 22.3.2010

 

ZMČ Praha - Březiněves   b e r e   n a   v ě d o m í   a   s c h v a l u j e:


1/Posudek o vlivech záměru na životní prostředí dle zák. 100/2001 Sb. k záměru
„Silnice II/243-Obchvat Březiněvsi. Posudek zpracoval: RNDr. Petr Obst
(držitel autorizace ke zprac. dokumentací a posudků o hodnocení vlivů staveb,
činností, technologií a koncepcí na ŽP (E.I.A.) podle zák. 100/2001.
ZMČ Praha - Březiněves souhlasí se záměrem a preferuje variantu č. 2.

 

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves 


Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves

Zapsala: Martina Vilímková