oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č 4/2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves


Číslo : 4
Datum : 04.03.2010

 


ZMČ Praha - Březiněves   b e r e    n a    v ě d o m í   a    s c h v a l u j e:

 

1/ Souhlasné prohlášení vzdání se vlastnictví k parcele KN 7/2 v k. ú. Březiněves.

 

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves


Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves