oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 2/2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

Číslo : 2
Datum : 25.02.2010

 

ZMČ Praha - Březiněves    b e r e    n a   v ě d o m í    a    s c h v a l u j e:

 


1/ Požadavek MČ Praha - Březiněves, aby společnost LUDUS CZ a.s., K Zahrádkám
1000/12, Praha 5, provozující výherní hrací přístroje, mimo zákonem stanovené
poplatky a 6-ti procentní odvod z výtěžku, poskytla MČ Praha - Březiněves dalších
20% z výtěžku.

 

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves


Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves Zapsala : Martina Vilímková