oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program zasedání č. 2/2010

Program zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves


Číslo : 2
Datum : 18.2.2010

 

S V O L Á V Á M

2. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

na den 25.února 2010

od 17.00 hod. do kanceláře starosty

 

Program:
1/ Kontrola zápisu č. 1/2010.
2/ Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 2.2.2005 mezi MČ Praha -
Březiněves a panem Martinem Smětákem, Nad Hřištěm 92,
Praha 8.
3/ Úprava organizačního řádu s nástupem nové administrativní
pracovnice, od 25.2.2010.
4/ Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu č. 1/2003 se společností JANUS
spol. s.r.o., Praha 9, Ocelářská 9.
5/ Jmenování nového člena Komise veřejného pořádku.
6/ Schválení částky a termínu pro výplatu příspěvku na odvoz odpadu
za rok 2009 pro občany MČ Praha - Březiněves.
7/ Dodatek č. 1 ke zřizovací listině JSDH.
8/ Dohoda o členství v JSDH MČ Praha - Březiněves s panem
Michalem Rudolfem, bytem Žandovská 309/3 Praha 9.
9/ Výpověď „Dohody o členství v JSDH"
- panu Janu Bláhovi, bytem Na Hlavní 95, Praha 8
- panu Stanislavu Bláhovi, bytem Na Hlavní 95, Praha 8
- panu Lukáši Ďurcovi, U Parku 140/3, Praha 8
- panu Václavu Čížkovi, bytem Makovského 1143, Praha 6.

10/Výsledky inventur za rok 2009. 
11/ Různé.


Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves


Zapsala : Martina Vilímková