oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 35/2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves


Číslo : 35
Datum : 21.12.2009


ZMČ Praha - Březiněves   b e r e   n a   v ě d o m í   a   s ch v a l u je:


1/ Úpravy rozpočtu 12/2009, dle předloženého znění.
2/ Vyřazovací protokoly za rok 2009.
3/ Rozpočet na rok 2010, dle předloženého znění.
Výhled do roku 2013 - provozní rozpočet.
4/ Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „Přístavba tělocvičny - fitcentrum Březiněves",
se společností

5/ Dohodu o spolupráci mezi MČ Praha - Březiněves a Česká republika - Hasičský
záchranný sbor hlavního města Prahy, se sídlem Sokolská 62, Praha 2.
6/ Dodatek ke Smlouvě o dočasném užívání pozemku ze dne 31.3.2008, mezi MČ Praha
a paní Olgou Jaškovou, bytem Petráčkova 341, Praha 8 - Březiněves.
7/ Převod faktury za stočné z VHČ na HČ ve výši 4.963,-Kč.

  

Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves  

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

 
Zapsala: Martina Vilímková