oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 34/2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves


Číslo : 34
Datum : 21.12.2009

 


ZMČ Praha - Březiněves  b e r e   n a  v ě d o m í   a   s c h v a l u j e:

 

1/ Úpravu části pozemku, č. parc. 426/68 k. ú. Březiněves, za účelem vjezdu na
pozemek rodinného domu č. parc. 426/112, k. ú. Březiněves.
Jedná se o zpevnění stávající části zatravněné plochy pozemku parc. č. 426/68,
který náleží MČ Praha - Březiněves, za účelem možnosti přístupu a příjezdu
k rodinnému domu na pozemku parc. č. 426/112.
Zároveň MČ Praha - Březiněves souhlasí s přejezdem části pozemku č.parc. 426/68
v době stavby a pro trvalou možnost příjezdu k rodinnému domu.

 

 
Ing. Vladimír Jisl Ing.
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

 

  


Zapsala : Martina Vilímková