oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program č. 14/2009

Program zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves


Číslo : 14
Datum : 14.12.2009

 

S V O L Á V Á M

14. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

dne 21.12.2009

od 17.00 hod. do kanceláře starosty

 

Program:

1/ Kontrola zápisu č. 13.
2/ Úpravy rozpočtu.
3/ Vyřazovací protokoly.
4/ Schválení rozpočtu na rok 2010 a výhled na r. 2011 - 2012.
5/ Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo „Přístavba tělocvičny - fitcentrum Březiněves
- Tchas, spol. s.r.o., se sídlem Francouzská 6167, Ostrava - Poruba.
6/ Různé.

  
Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

 
Zapsala : Martina Vilímková