oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 33/2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves


Číslo : 33
Datum : 03.12.2009

 

ZMČ Praha - Březiněves    b e r e    n a    v ě d o m í    a    s c h v a l u j e:

 

 


1/ V rámci konceptu Územního plánu hl. m. Prahy, žádá MČ Praha - Březiněves,
k bodu č. 7 - Koncepce technické infrastruktury, odst. 10 - Odpadové
hospodářství, rozšíření skládky komunálních odpadů S-OO Ďáblice
západním směrem, zhruba o 7ha, tak jak je uvedeno ve variantě (koordinační
výkres - varianty, č. výkresu 01v).

 

 

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

 


Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves  

 


Zapsala : Martina Vilímková