oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program č. 13/2009

Program zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves


Číslo : 13
Datum : 26.11.2009


S V O L Á V Á M

13. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

dne 3.12.2009

od 17.00 hod. do kanceláře starosty

 


Program:

1/ Kontrola zápisu č. 12.
2/ Projednání konceptu Územního plánu hl.m. Prahy.
3/ Darovací smlouva mezi MČ Praha - Březiněves a spol. .A.S.A.
4/ Žádost o poskytnutí finanční podpory.
5/ Návrh rozpočtu na rok 2010.
6/ Darovací smlouva mezi MČ Praha - Březiněves a paní Vlastou Bartoňovou,
Zdenkou Hampeisovou, Veronikou Seydlerovou, a Mgr. Markétou Srbovou.
7/ Různé.

 

 

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves


Zapsala : Martina Vilímková